Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi

 

Prof. Dr. Bülent ÇAVAŞ
Dekan

 

Dr. Öğretim Üyesi Mehtap DÖNMEZ ŞAHİN
Dekan Yardımcısı

 

 Dr. Öğretim Üyesi Kıvanç UZUN

Dekan Yardımcısı

 

Murat ERDAL

Fakülte Sekreteri

 

Fakültemiz Hakkında

        Uşak Eğitim Fakültesi 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 18- (2837/23) Ek Maddesi uyarınca Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde açılmış olup Fakültemiz eğitim-öğretime 1993-1994 eğitim-öğretim yılında başlamıştır.

01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla açılan Uşak Üniversitesinin bünyesinde eğitim öğretime devam etmektedir. Yükseköğretim Kurulunun 15.06.2016 tarihinde yapılan toplantısında, Eğitim Fakültesi bünyesindeki mevcut bölüm ve anabilim dallarının yeniden yapılanmasına karar verilmiş olup yeni yapılanma sonucundaki öğrencisi olan mevcut bölüm ve anabilim dalları aşağıda belirtilmiştir.

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

·   Sosyal Bilgiler Eğitimi (Normal Öğretim)

·   Türkçe Eğitimi (Normal Öğretim)

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

·   İlköğretim Matematik Eğitimi (Normal Öğretim)

·   Fen Bilgisi Eğitimi (Normal Öğretim)

Temel Eğitim Bölümü

·   Sınıf Eğitimi (Normal Öğretim)

·   Okul Öncesi Eğitimi (Normal Öğretim)

Eğitim Bilimleri Bölümü

·   Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Normal Öğretim)

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

·   Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (Normal Öğretim)

Özel Eğitim Bölümü

·   Özel Eğitim Öğretmenliği (Normal Öğretim)

Fakültemizde; 12 Profesör, 22 Doçent, 20 Dr. Öğr. Üyesi, 5 Öğretim Görevlisi ve 29 Araştırma Görevlisiyle eğitim hizmetleri verilmekte olup hizmetler 5 idari personel ile desteklenmektedir. Fakültemizde 2021-2022 bahar yarıyılı itibariyle normal öğretimde 1908 öğrenci, ikinci öğretimde 99 öğrenci olmak üzere toplam 2007 öğrencimiz eğitim-öğretim görmektedir.

            Fakültemiz 7162 m2 kapalı kullanım alanı olan bir Eylül yerleşkesi içerisindeki binasında (TÜPRAG binası) kendi öğrencilerimizin yanı sıra İletişim Fakültesi öğrencilerine de hizmet vermektedir. Bina bodrum kat, zemin ve üzeri 3 kat olmak üzere toplam 5 katlıdır. Binamızda toplam 17 adet dershane, 3 adet amfi, 1 adet drama salonu 1 adet okul öncesi eğitimi uygulama sınıfı bulunmaktadır. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu hizmet binasında 2 adet fen Laboratuvarı da öğrencilerimize hizmet vermektedir. Yeni binamızda 3 adet Akademik makam odası, 48 adet öğretim elemanı odası, 1 adet idari makam odası, 5 adet idari büro, 1 adet fotokopi odası, 1 adet arşiv, 1 adet depo bulunmaktadır.