Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Uşak Eğitim Fakültesi 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 18- (2837/23) Ek Maddesi uyarınca Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde açılmış olup Fakültemiz eğitim-öğretime 1993-1994 eğitim-öğretim yılında başlamıştır.

2016 yılında, fakültemiz 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla kurulan Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesine dönüştürülmüştür.