Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi

AR-GE'de Kalite Web sayfamız, eğitim alanında yapılan önemli araştırmaları, projeleri ve gelişmeleri paylaşmak, öğrencilerimize, öğretim elemanlarımıza ve paydaşlarımıza kaynaklar sunmak için tasarlanmıştır.

Bu web sayfasında eğitimde kaliteyi artırmak ve öğrencilerimizin başarısını desteklemek amacıyla yürüttüğümüz AR-GE projelerini ve üretilen yayın faaliyetlerini keşfedeceksiniz.

Web sayfamızda neler bulabileceksiniz?

AR-GE Yönetişim Modeli: Eğitim Fakültesi olarak AR-GE süreçlerini nasıl yönettiğimize ilişkin AR-GE Yönetişim Modelimizi ve açıklamalar

Eğitimde İnovasyon: Eğitim süreçlerini geliştirmek ve öğrenci deneyimini zenginleştirmek için kullanılan yenilikçi yöntemler ve teknolojiler hakkında bilgiler

Araştırma Projeleri: Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarının yürüttüğü önemli araştırma projeleri ve bu projelerin sonuçları

Yayınlar ve Makaleler: Fakültemizde yayımlanan araştırma makaleleri, kitaplar ve diğer yayınlar

Etkinlikler ve Seminerler: Eğitim konularında düzenlenen seminerler, konferanslar ve etkinlikler

İletişim ve İşbirliği: Eğitim alanında işbirliği fırsatları ve iletişim kanalları

 

AR-GE Yönetişim Modeli*

Eğitim Fakültesinde AR-GE Yönetişim Modeli 8 Aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar şu şekilde sıralanmaktadır:

1. Aşama: Kişilerin Proje Süreç Adaptasyonu: Öğretim elemanlarının AR-GE (Araştırma ve Geliştirme) proje süreç adaptasyonları, fakültenin AR-GE alanlarında öncü olma hedeflerini destekler. Bu adaptasyonlar, öğretim elemanlarının kapsamlı araştırmalar yapmalarına ve bu çalışmaları öğrencilere ve topluma aktarmalarına olanak tanır. Proje süreci, yenilikçi düşünmeyi teşvik eder, öğretim elemanlarına en son araştırma yöntemlerini öğrenme fırsatı sunar ve üniversite topluluğuna katkıda bulunma şansı verir. Bu kapsamda yürütücü, araştırıcı ve danışman rolünü alacak kişilerin hazırlanması, eğitimi ve kümelenmesi süreçleri irdelenmektedir.

2. Aşama: Birimlerin Sürece Katkısı: Üniversitelerdeki AR-GE destek birimleri (UTTO, UBATAM, Kütüphane vs), AR-GE geliştirme sürecinde önemli bir rol oynar. Bu birimler, öğretim elemanlarına, araştırmacılara ve öğrencilere projelerini başlatma, yönetme ve sonuçlarını iletmeleri konusunda rehberlik eder. Aynı zamanda, finansal kaynaklar, laboratuvar erişimi ve proje yönetimi gibi önemli kaynakları sağlarlar. AR-GE destek birimleri, üniversite topluluğunun bilimsel etkisini artırmak ve inovasyonu teşvik etmek için vazgeçilmez bir rol oynarlar. Bu kapsamda bu birimlerin destekleri ile AR-GE süreçlerinin netleşmesi sağlanır.

3. Aşama: Mükemmelleştirme: Proje alanında uzman personelin öğretim elemanları tarafından geliştirilen fikirlerin mükemmelleştirilmesindeki katkısı büyük önem taşır. Öğretim elemanları, eğitim ve araştırma alanında derin bilgi ve deneyime sahiptirler, ancak proje yönetimi, finansman ve teknik becerilerde uzmanlık gerektiren bir alandır. Uzman personelin katkısı, bu fikirlerin daha etkili bir şekilde uygulanmasını, proje sürecinin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini ve hedeflere ulaşılmasını sağlar. Uzmanlar, proje fikirlerini analiz edebilir, uygulama stratejileri geliştirebilir ve finansman kaynaklarını yönlendirebilirler. Ayrıca, proje yönetimi, kaynak tahsisi ve sonuçların ölçümlenmesi gibi süreçlerde yardımcı olurlar. Bu işbirliği, projenin mükemmelleştirilmesini, başarılı bir şekilde sonuçlandırılmasını ve sonuçlarının yayılmasını kolaylaştırır.

4. Aşama: Mükemmeliyet Odaklı Proje Önerileri: Yurt içi ve dışındaki proje çağrılarına uygun mükemmeliyet odaklı proje önerilerinin geliştirilmesi, başarılı bir AR-GE (Araştırma ve Geliştirme) projesinin anahtar aşamalarından biridir. Bu aşama, projenin temelini oluşturur ve şu aşamaları içerir: İhtiyaç Analizi, Literatür Taraması, Proje Hedefleri ve Çıktıları, Çalışma Planı, Bütçe Planı, Proje Ekibi, Proje Sunumu, Çağrıya Başvuru.

5. Aşama: Başvuru: Projelerin ilgili çağrı web sayfalarından başvurusunun yapılması.

6. Aşama: Değerlendirme: AR-GE komisyonunun yıllık değerlendirme raporu hazırlayarak üretilen ve başvurulan projeler ile ilgili değerlendirme yapması.

7. Aşama: Ödüllendirme: Projesi kabul edilen takımların fakültede ödüllendirilmesi

8. Aşama: İyileştirme: Süreç iyileştirme çalışmalarının yapılması

Yukarıda bahsedilen bu 8 aşama sonrasında Eğitim Fakültesi AR-GE komisyonu tüm süreci değerlendirir, izler ve iyileştirme için gerekli önlemleri alır. Bu süreçle ilgili raporunu Dekan Yardımcısı yoluyla Dekan'a iletir. Dekan gerekli düzenleme ve açıklamaları istedikten sonra raporu Rektörlüğün ilgili birimine sunar.

 

 

* Prof. Dr. Bülent ÇAVAŞ tarafından geliştirilmiştir. 

 


Oluşturma: 05 Eylül 2023