Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Eğitimde kalite, öğrenci merkezli öğretme ve değerlendirme süreçlerinin aktif bir şekilde kullanılmasını gerektirir. Biz, bu misyonun bilincinde olarak öğrenci deneyimini geliştirmek ve eğitimde yüksek standartları korumak için çeşitli öğretme yöntemleri ve değerlendirme araçları kullanıyoruz.

Öğrenci Merkezli Öğretme Yöntemleri:

Aktif Katılımı Teşvik Ediyoruz: Sınıf içi tartışmalar, grup çalışmaları, projeler ve atölyeler gibi etkileşimli öğretim yöntemleri kullanarak öğrencileri aktif katılıma teşvik ediyoruz. Öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerine katkıda bulunmalarını destekliyoruz.

Öğrenci İhtiyaçlarına Duyarlıyız: Öğrencilerin farklı öğrenme stillerini ve ihtiyaçlarını anlamaya çalışıyoruz. Bu nedenle ders içeriğini ve materyallerini çeşitlendiriyoruz, böylece her öğrenci en iyi şekilde öğrenebilir.

Problem Çözme ve Eleştirel Düşünmeyi Teşvik Ediyoruz: Öğrencilere problem çözme becerileri kazandırmak ve eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak için uygulamalı öğrenme fırsatları sunuyoruz.

Değerlendirme Süreçleri:

Çeşitli Değerlendirme Araçları Kullanıyoruz: Öğrencilerin performansını ölçmek için çok çeşitli değerlendirme araçları kullanıyoruz. Bu, sınavlar, ödevler, projeler, sunumlar, portfolyolar ve benzeri öğrenci çalışmalarını içerir.

Geri Bildirim Veriyoruz: Öğrencilere düzenli ve yapıcı geri bildirim sağlama konusuna büyük önem veriyoruz. Bu, öğrencilerin güçlü yönlerini daha da geliştirmelerine ve zayıf yönlerini düzeltmelerine yardımcı olur.

Sürekli İyileştirme İlkesi: Değerlendirme sonuçlarına dayanarak, eğitim ve öğretim süreçlerimizi sürekli olarak iyileştirmeye çalışıyoruz. Öğrenci geri bildirimleri ve performans verileri, programlarımızın ve derslerimizin kalitesini artırmamıza yardımcı olur.

"Eğitimde Kalite" web sayfamızda, öğrenci merkezli öğretme ve değerlendirme süreçlerine ne kadar önem verdiğimize ve bu yaklaşımları ne kadar aktif olarak uyguladığımıza dair yakında daha fazla bilgi bulacaksınız. 


Oluşturma: 04 Eylül 2023