Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Yenilik Yönetim Komisyonumuz aşağıda listelenmektedir.

Prof. Dr. Adem SEZER

Doç. Dr. Didem İNEL EKİCİ

Doç. Dr. Seval KOÇAK

Doç. Dr. İbrahim DELEN

Dr. Öğr. Üyesi Seda ÖNGER

Dr. Öğr. Üyesi Meltem KURTOĞLU ERDEN

Arş. Gör. Dr. Murat EKİCİ

Komisyon Tarafından Alınan Kararlar

Karar 1. Alınan Kararların Görüşülmesi


Oluşturma: 05 Eylül 2022