Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi

UNVANI ADI SOYADI

GÖREVİ

Prof. Dr. Adem SEZER

Başkan

Doç. Dr. Didem İNEL EKİCİ

Üye

Doç. Dr. Seval KOÇAK

Üye

Doç. Dr. İbrahim DELEN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Seda ÖNGER

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Meltem KURTOĞLU ERDEN

Üye

Arş. Gör. Dr. Murat EKİCİ

Üye

Arş. Gör. Pınar DEMİRAY

Üye

Komisyon Tarafından Alınan Kararlar

Alınan Kararların Görüşülmesi

02.03.2023 Tarihli Toplantı Tutanağı


Oluşturma: 05 Eylül 2022