Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi

 

UNVANI ADI SOYADI

GÖREVİ

Doç. Dr. Erkan TETİK

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Perihan ŞARA HÜRSOY

Üye

Arş. Gör. Dr. Erkan BOZKURT

Üye

Arş. Gör. Dr. Adem KARATAŞ

Üye

Arş. Gör. Ahmet GÖNCÜ

Üye

Arş. Gör. Seyyit ALTUNIŞIK

Üye

Arş. Gör. Velipaşa YURTBEKLER

Üye

Arş. Gör. Pınar DEMİRAY

Üye

Komisyon Tarafından Alınan Kararlar

Web Sayfaları Takip ve Geliştirme Komisyonunun görevlerinin görüşülmesi

Web Sayfaları Takip ve Geliştirme Komisyonu başkanının belirlenmesi

Eğitim Fakültesi web sayfalarının eksiklerinin giderilmesi

Web sayfası inceleme dosyalarının toplanması


Oluşturma: 05 Eylül 2022