Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Web Sayfaları Takip ve Geliştirme Komisyonumuz aşağıda listelenmektedir.

Doç. Dr. Erkan TETİK

Dr. Öğr. Üyesi Perihan ŞARA

Arş. Gör. Dr. Erkan BOZKURT

Arş. Gör. Dr. Sabiha EREN

Arş. Gör. Ahmet GÖNCÜ

Arş. Gör. Seyyit ALTUNIŞIK

Arş. Gör. Velipaşa YURTBEKLER

Arş. Gör. Adem KARATAŞ

Komisyon Tarafından Alınan Kararlar

Karar 1: Web Sayfaları Takip ve Geliştirme Komisyonunun görevlerinin görüşülmesi

Karar 2: Web Sayfaları Takip ve Geliştirme Komisyonu başkanının belirlenmesi

Karar 3: Eğitim Fakültesi web sayfalarının eksiklerinin giderilmesi

Karar 4: Web sayfası inceleme dosyalarının toplanması


Oluşturma: 05 Eylül 2022