Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi

 

UNVANI ADI SOYADI

GÖREVİ

Prof. Dr. Osman BİRGİN

Başkan

Doç. Dr. Abdullah MERT

Üye

Doç. Dr. Salih UZUN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Üzeyir Emre KIYAK

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Sevil ORHAN ÖZEN

Üye

Arş. Gör. Dr. Nidan OYMAN BOZKURT

Üye

Arş. Gör. Dr. Beyhan CAN

Üye

Arş. Gör. Dr. Mehmet GÜRBÜZ

Üye

Komisyon Kararları

 

Risk Komisyonunun görev ve sorumluluklarının revize edilmesi

Risk komisyonu tarafından gerçekleştirilen faaliyetler

03.03.2023 Tarihli Toplantı Tutanağı


Oluşturma: 05 Eylül 2022