Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi

 

 

UNVANI ADI SOYADI

GÖREVİ

Prof. Dr. Osman BİRGİN

Başkan

Doç. Dr. Cengiz TÜYSÜZ

Üye

Doç. Dr. Sacide Güzin MAZMAN AKAR

Üye

Doç. Dr. Yeliz TEMLİ DURMUŞ

Üye

Doç. Dr. Ali KARABABA

Üye

Doç. Dr. Türker TOKER

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan DEMİRHAN

Üye

Arş. Gör. Pınar DEMİRAY

Üye

Komisyon Tarafından Alınan Kararlar

Alınan Kararların Görüşülmesi

02.03.2023 Tarihli Toplantı Tutanağı


Oluşturma: 05 Eylül 2022