Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Anadal:

Sınıf Öğretmenliği
Rehberlik, Psikolojik ve Danışmanlık
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Özel Eğitim Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği

Çift Anadal Programı

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Çift Anadal Programı

Ders Kodu

Ders Adı

Dönemi

T+U+L

Z/S

AKTS

0410AE0012018

SOSYAL BİLGİLERİN TEMELLERİ

1

2+0+0

Zorunlu

4

0410AE0032018

GENEL FİZİKİ COĞRAFYA

1

2+0+0

Zorunlu

4

0410AE0022018

SİYASET BİLİMİ

2

2+0+0

Zorunlu

3

0410AE0042018

İSLAM ÖNCESİ TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ

2

2+0+0

Zorunlu

3

0410AE0062018

SOSYAL ANTROPOLOJİ VE MEDENİYET TARİHİ

2

2+0+0

Zorunlu

3

0410AE0082018

GENEL BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYA

2

2+0+0

Zorunlu

4

0410AE0052018

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI

3

2+0+0

Zorunlu

3

0410AE0072018

TÜRKİYENİN FİZİKİ COĞRAFYASI

3

2+0+0

Zorunlu

3

0410AE0092018

İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ TARİHİ

3

2+0+0

Zorunlu

3

0410AE0112018

ORTAÇAĞ TARİHİ

3

2+0+0

Zorunlu

4

0410AE0102018

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMLARI

4

2+0+0

Zorunlu

3

0410AE0122018

BİLİM TEKNOLOJİ VE TOPLUM

4

2+0+0

Zorunlu

2

0410AE0142018

VATANDAŞLIK BİLGİSİ

4

2+0+0

Zorunlu

3

0410AE0162018

TÜRKİYENİN BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYASI

4

2+0+0

Zorunlu

2

0410AE0132018

OSMANLI TARİHİ I

5

2+0+0

Zorunlu

4

0410AE0152018

YENİ VE YAKINÇAĞ TARİHİ

5

2+0+0

Zorunlu

4

0410AE0172018

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ I

5

3+0+0

Zorunlu

5

0410AE0182018

OSMANLI TARİHİ II

6

2+0+0

Zorunlu

4

0410AE0202018

SOSYAL BİLGİLERDE SÖZLÜ VE YAZILI EDEBİYAT

6

2+0+0

Zorunlu

2

0410AE0222018

SİYASİ COĞRAFYA VE TÜRKİYE JEOPOLİTİĞİ

6

2+0+0

Zorunlu

2

0410AE0242018

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ II

6

3+0+0

Zorunlu

5

0400MB0372018

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I

7

2+6+0

Zorunlu

10

0410AE0192018

AFETLER VE AFET YÖNETİMİ

7

2+0+0

Zorunlu

3

0410AE0212018

SANAT VE MÜZE EĞİTİMİ

7

2+0+0

Zorunlu

2

0410AE0232018

MEDYA OKURYAZARLIĞI VE EĞİTİMİ

7

2+0+0

Zorunlu

2

0410AE0252018

TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ I

7

2+0+0

Zorunlu

2

0400MB0382018

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II

8

2+6+0

Zorunlu

10

0410AE0262018

TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ II

8

2+0+0

Zorunlu

3

0410AE0282018

İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ

8

2+0+0

Zorunlu

3

0410AE0302018

KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ

8

2+0+0

Zorunlu

3

Toplam

108


Oluşturma: 01 Ağustos 2022