Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Anadal:

Sınıf Öğretmenliği
Rehberlik, Psikolojik ve Danışmanlık
Okul Öncesi Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Özel Eğitim Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği

Çift Anadal Programı

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

İlk Öğretim Matematik Öğretmenliği Çift Anadal Programı

Ders Kodu

Ders Adı

Dönem

T+U+L

Z/S

AKTS

0417AE0012018

MATEMATİĞİN TEMELLERİ I

1

2+0+0

Zorunlu

2

0417AE0032018

ANALİZ I

1

2+0+0

Zorunlu

3

0417AE0052018

MATEMATİK TARİHİ

1

2+0+0

Zorunlu

3

0417AE0022018

MATEMATİĞİN TEMELLERİ II

2

2+0+0

Zorunlu

4

0417AE0042018

ANALİZ II

2

2+0+0

Zorunlu

4

0417AE0062018

SOYUT MATEMATİK

2

2+0+0

Zorunlu

5

0417AE0072018

MATEMATİK ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI

3

2+0+0

Zorunlu

3

0417AE0092018

LİNEER CEBİR I

3

2+0+0

Zorunlu

3

0417AE0112018

ANALİTİK GEOMETRİ

3

2+0+0

Zorunlu

4

0417AE0132018

ANALİZ III

3

2+0+0

Zorunlu

3

0417AE0082018

ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMLARI

4

2+0+0

Zorunlu

3

0417AE0102018

LİNEER CEBİR II

4

2+0+0

Zorunlu

2

0417AE0122018

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA

4

2+0+0

Zorunlu

2

0417AE0142018

OLASILIK

4

2+0+0

Zorunlu

3

0417AE0152018

SAYILARIN ÖĞRETİMİ

5

3+0+0

Zorunlu

5

0417AE0172018

GEOMETRİ VE ÖLÇME ÖĞRETİMİ

5

3+0+0

Zorunlu

4

0417AE0192018

İSTATİSTİK

5

2+0+0

Zorunlu

2

0417AE0212018

CEBİR

5

2+0+0

Zorunlu

2

0417AE0162018

CEBİR ÖĞRETİMİ

6

3+0+0

Zorunlu

5

0417AE0182018

OLASILIK VE İSTATİSTİK ÖĞRETİMİ

6

3+0+0

Zorunlu

4

0417AE0202018

MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE İLİŞKİLENDİRME

6

3+0+0

Zorunlu

4

0400MB0372018

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I

7

2+6+0

Zorunlu

10

0417AE0232018

MATEMATİKTE PROBLEM ÇÖZME

7

2+0+0

Zorunlu

3

0417AE0252018

MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KAVRAM YANILGILARI

7

2+0+0

Zorunlu

3

0417AE0272018

MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME

7

2+0+0

Zorunlu

3

0400MB0382018

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II

8

2+6+0

Zorunlu

12

0417AE0222018

MATEMATİK FELSEFESİ

8

2+0+0

Zorunlu

3

0417AE0242018

MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE MODELLEME

8

2+0+0

Zorunlu

4

Toplam

108


Oluşturma: 01 Ağustos 2022