Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Bölüm / Anabilim Dalı

Program Koordinatörü

Program Koordinatör Yardımcısı

Üye/ler

Fakülte-Okul İşbirliği Sorumluları

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü / Türkçe Eğitimi Programı*

Doç. Dr. Salih GÜLERER

Arş. Gör. Süleyman ÜNLÜ

Arş. Gör. Velipaşa YURTBEKLER

Prof. Dr. Musa ÇİFCİ

Prof. Dr. Zekerya BATUR

Doç. Dr. Selcen ÇİFCİ

Arş. Gör. Gülbike YILDIRIM

Arş. Gör. Tuğba Nur BEYRET COŞKUN

Öğr. Gör. Nimet GÜLERER

Arş. Gör. Dr. Mustafa ULUTAŞ

*Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneğine (EPDAD) 2022-2023 döneminde ilk kez Genel Değerlendirme başvurusu yapan Ana Bilim Dalı

 

Türkçe Eğitimi Programı Akreditasyon Karar Tutanakları (1).pdf

Fakülte Okul İşbirliği Komisyon toplantı tutanağı.pdf


Oluşturma: 09 Mayıs 2022