Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi
PROFESÖR MEHMET AKİF HELVACI
Dekan
mehmetakif.helvaci@usak.edu.tr
2010,2125
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ SACİDE GÜZİN MAZMAN AKAR
Üye
guzin.mazman@usak.edu.tr
2122,2222
PROFESÖR LÜTFULLAH TÜRKMEN
Üye
lutfullah.turkmen@usak.edu.tr
2110
PROFESÖR ZEKERYA BATUR
Üye
zekerya.batur@usak.edu.tr
2012,2144
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ERKAN TETİK
Üye
erkan.tetik@usak.edu.tr
--,111,2040
PROFESÖR BARIŞ METİN
Üye
baris.metin@usak.edu.tr
2000,2014,2120
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ FAİKA ŞANAL KARAHAN
Üye
faika.karahan@usak.edu.tr
-,2014
FAKÜLTE SEKRETERİ ZAFER SARISAMAN
Raportör
zafer.sarisaman@usak.edu.tr
2016