Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi
PROFESÖR RAMAZAN ALTINAY
Dekan
ramazan.altinay@usak.edu.tr
2000,2506
PROFESÖR MUSA ÇİFCİ
Üye
musa.cifci@usak.edu.tr
2100
PROFESÖR OSMAN BİRGİN
Üye
osman.birgin@usak.edu.tr
2014
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ İBRAHİM DELEN
Üye
ibrahim.delen@usak.edu.tr
2158
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NEJLA GÜREFE
Üye
nejla.gurefe@usak.edu.tr
2133
PROFESÖR LÜTFULLAH TÜRKMEN
Başkan
lutfullah.turkmen@usak.edu.tr
2110
DOÇENT CÜNEYİT AKAR
Başkan
cuneyit.akar@usak.edu.tr
2131
PROFESÖR RAMAZAN ALTINAY
Bölüm Başkanı
ramazan.altinay@usak.edu.tr
2000,2506
DOÇENT İLKER UĞULU
Başkan
ilker.ugulu@usak.edu.tr
-
DOÇENT DİDEM İNEL EKİCİ
Üye
didem.inel@usak.edu.tr
-,2123
PROFESÖR MEHMET AKİF HELVACI
Başkan
mehmetakif.helvaci@usak.edu.tr
2125
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ SACİDE GÜZİN MAZMAN AKAR
Başkan
guzin.mazman@usak.edu.tr
111,2122
TEKNİSYEN ZAFER SARISAMAN
Raportör
zafer.sarisaman@usak.edu.tr
2016