Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi
PROFESÖR MEHMET AKİF HELVACI
Dekan
mehmetakif.helvaci@usak.edu.tr
2010,2125
PROFESÖR MUSA ÇİFCİ
Üye
musa.cifci@usak.edu.tr
2100
PROFESÖR OSMAN BİRGİN
Üye
osman.birgin@usak.edu.tr
2014,2140
PROFESÖR ZEKERYA BATUR
Üye
zekerya.batur@usak.edu.tr
2012,2144
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ERKAN TETİK
Üye
erkan.tetik@usak.edu.tr
--,111,2040
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ SALİH GÜLERER
Üye
salih.gulerer@usak.edu.tr
2147
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ FAİKA ŞANAL KARAHAN
Üye
faika.karahan@usak.edu.tr
-,2014
PROFESÖR LÜTFULLAH TÜRKMEN
Bölüm Başkanı
lutfullah.turkmen@usak.edu.tr
2110
PROFESÖR AYNUR BOZKURT BOSTANCI
Bölüm Başkanı
aynur.bozkurt@usak.edu.tr
2143
PROFESÖR BARIŞ METİN
Bölüm Başkanı
baris.metin@usak.edu.tr
2000,2014,2120
DOÇENT CÜNEYİT AKAR
Bölüm Başkanı
cuneyit.akar@usak.edu.tr
2131
DOÇENT İLKER UĞULU
Bölüm Başkanı
ilker.ugulu@usak.edu.tr
-
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ SACİDE GÜZİN MAZMAN AKAR
Bölüm Başkanı
guzin.mazman@usak.edu.tr
2122,2222
FAKÜLTE SEKRETERİ ZAFER SARISAMAN
Raportör
zafer.sarisaman@usak.edu.tr
2016