Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi
PROFESÖR RAMAZAN ALTINAY
Dekan
ramazan.altinay@usak.edu.tr
2000,2506
PROFESÖR MUSA ÇİFCİ
Üye
musa.cifci@usak.edu.tr
2100
PROFESÖR OSMAN BİRGİN
Üye
osman.birgin@usak.edu.tr
2014
PROFESÖR LÜTFULLAH TÜRKMEN
Üye
lutfullah.turkmen@usak.edu.tr
2110
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ İBRAHİM DELEN
Üye
ibrahim.delen@usak.edu.tr
2158
DOÇENT DİDEM İNEL EKİCİ
Üye
didem.inel@usak.edu.tr
-,2123
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NEJLA GÜREFE
Üye
nejla.gurefe@usak.edu.tr
2133
PROFESÖR LÜTFULLAH TÜRKMEN
Bölüm Başkanı
lutfullah.turkmen@usak.edu.tr
2110
DOÇENT AYNUR BOZKURT BOSTANCI
Bölüm Başkanı
aynur.bozkurt@usak.edu.tr
2143
PROFESÖR BARIŞ METİN
Bölüm Başkanı
baris.metin@usak.edu.tr
2120
DOÇENT CÜNEYİT AKAR
Bölüm Başkanı
cuneyit.akar@usak.edu.tr
2131
DOÇENT İLKER UĞULU
Bölüm Başkanı
ilker.ugulu@usak.edu.tr
-
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ SACİDE GÜZİN MAZMAN AKAR
Bölüm Başkanı
guzin.mazman@usak.edu.tr
2122,2222
TEKNİSYEN ZAFER SARISAMAN
Raportör
zafer.sarisaman@usak.edu.tr
2016