Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi
PROFESÖR RAMAZAN ALTINAY
Dekan
ramazan.altinay@usak.edu.tr
2000,2506
PROFESÖR OSMAN BİRGİN
Dekan Yardımcısı
osman.birgin@usak.edu.tr
2014
PROFESÖR MEHMET AKİF HELVACI
Dekan Yardımcısı
mehmetakif.helvaci@usak.edu.tr
2125
TEKNİSYEN ZAFER SARISAMAN
Fakülte Sekreteri
zafer.sarisaman@usak.edu.tr
2016