Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda duyurulan 2023 vizyon belgesinin değerlendirilmesi amacıyla; Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Uşak Üniversitesi işbirliği ile 2023 Eğitim Vizyonu çalıştayı düzenlenmiştir. Çalıştaya Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Akademisyenleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, Maarif Müfettişleri, Farklı Kademelerden Devlet ve Özel okul yöneticileri, her kademeden öğretmenler, İl milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birim çalışanları, Ölçme Değerlendirme Birimi Çalışanları, Eğitim Paydaşları Akademisi Eğitim Uzmanları, Veliler ve Sivil Toplum Kuruluşlarından temsilciler katılmışlardır.

         Çalıştayda vizyon belgesinde yer alan tüm başlıklar tek tek ele alınmış ve sonuçta nitelikli önerilerin ve değerlendirmelerin yer aldığı bir nihai bir rapor oluşturulmuştur. “Öğrenme Analitiği Araçlarıyla Veriye Dayalı Yönetim”, “Öğrenme Süreçlerinde Dijital İçerik ve Beceri Destekli Dönüşüm”,  “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Yönetimi”, “Erken Çocukluk” ve “Okulların Finansmanı” gibi 18 farklı ana başlık ve alt hedefleri doğrultusunda uzman guruplarca gerçekleştirilen çalıştay, daha önce ilçe merkezlerimizde gerçekleştirilmiş olan çalıştaylardan çıkan sonuçlarla birleştirilerek hazırlanan bir final bildirisi ile son bulmuştur.


14 Ocak 2019