Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü öğretim elemanı Dr. Aslı Gündoğan tarafından 15 Mayıs 2018 tarihinde Sınıf Eğitimi Öğretim Materyalleri Sergisi düzenlendi.

Sergi açılışına Eğitim Fakültesi Dekan Yard. Osman Birgin, Temel Eğitim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Erol Duran, Prof. Dr. Adem Sezer, Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Demirhan, bölüm öğretim elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Cüneyit Akar, Dr. Leman Balbağ, Dr. Beyhan Can, Dr. Ergün Akgün, Dr. Tolga Kargın ve sınıf öğretmenliği programında öğrenim gören öğretmen adayları katıldı. Sergide, sınıf öğretmenliği 2. sınıf öğrencilerinin “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı” dersi kapsamında tasarladıkları materyaller sergilendi.


22 Mayıs 2018