Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi tarafından 3-4 Mayıs 2018 tarihleri arasında Matematik ve Fen Bilimleri Öğretim Materyalleri Sergisi düzenlendi.

Sergi kapsamında geometri öğretimi bağlamında kağıt katlama sanatı olan “origami” etkinlikleri ile fen konularının öğretimine yönelik teknolojik tasarım etkinlikleri sergilendi.

Sergi açılışına Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Sezer, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Osman Birgin, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Lütfullah Türkmen, Fizik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehmet Şahin, Fakültemiz öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Dr. Mustafa Ekici, Doç. Dr. Metin Ünal, Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Delen, Dr. Öğr. Üyesi Salih Uzun ile Fen Bilgisi ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı öğretmen adayları katıldı.


10 Mayıs 2018