Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Eğitim Fakültemiz öğretim üyesi Doç. Dr. Osman Birgin, Uşak Üniversitesi İslam Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde yürütmüş olduğu proje kapsamında, 3 Mayıs 2018 tarihinde Uşak Fen Lisesinde bir sergi gerçekleştirmiştir. Sergi kapsamında 8-15. yüzyıl Türk-İslam medeniyeti bilginlerinden el-Harezmi, Banū Mūsā, Ebu'l Vefa, Ömer Hayyam, el-Biruni, el-Karhi, Nasîrüddin Tûsî, Gıyasettin Cemşid, Uluğ Bey ve Ali Kuşçu’nun matematik alanına yapmış oldukları katkılar sunulmuştur. Uşak Fen Lisesi Tübitak 4006 Bilim Fuarında gerçekleştirilen bu etkinliğe Uşak Fen Lisesi Müdürü, öğretmenleri ve öğrencileri ile fakültemiz öğretim üyesi Dr. Erhan Bozkurt ve ilköğretim matematik öğretmenliği bölümü öğrencileri katılmışlardır.

 

 

 


08 Mayıs 2018