Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi

6-10 Haziran 2022 tarihleri arasında Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim dalı öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mehtap DÖNMEZ ŞAHİN'in yürütücülüğünde Sınıf Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliğinde öğrenim gören öğretmen adaylarının hazırladığı ÇEVRE EĞİTİMİ MATERYALLERİ SERGİSİ yapıldı.

Sergide çeşitli kademelerde, çevre eğitimine yönelik, Milli Eğitim Müfredatındaki kazanımlar doğrultusunda planlanan, öğrencilerin tasarladıkları materyaller yer aldı. Aynı zamanda öğrenciler öğrenme süreci, kazanımları, müfredattaki yeri ve materyal yapımını anlatan sözlü ve poster sunum yapmışlardır.

   

  

 


13 Haziran 2022