Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi

27.12.2022 tarihinde fakültemiz dış paydaşlar danışma birimi toplantısı gerçekleşmiştir. Toplantıya Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altınay, Uşak İl Milli Eğitim Müdür Bülent Şahin, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Uzun, STK Temsilcisi Ömer Aşçı, Müze Müdür Yardımcısı İlhan Çavuş, Eğitim Fakültesi Eğitim Blimleri Bölüm Başkanı Aynur Bozkurt Bostancı, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkanı Lütfullah Türkmen ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Sacide Güzin Mazman Akar katılmıştır. Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Altınay gündem maddeleri ile toplantıyı başlatmıştır. Gündem maddeleri arasında MEB-Üniversite ilişkiler çerçevesinde yönetici, öğretmen ve öğrencilerin karşılaştıkları sorunlar ve üniversiteden beklentiler, Müzeler ve eğitim fakültelerinin aralarındaki iletişim ve etkileşimi arttırma, Eğitim Fakültesi öğrencileri ile STK’lar arasında etkileşimi geliştirme gibi konular yer almıştır.

İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin genel olarak üniversitenin desteğinden memnun olduklarını, fakülte ile iletişimlerinin öğretim elemanları bazında da çok iyi olduğunu belirtmiş ve Milli eğitim ve fakülte arasında işbirliğinin ve etkinlikleri artırma yönünde seçenekler tartışılmıştır. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Aşçı ise öğrencilerin mesleki gelişimlerini desteklemeye yönelik kurslar açtıklarını ve bunları çeşitlendirebilecekleri yönünde görüşlerini ifade etti.

STK Temsilcisi Ömer Aşçı yüksek lisans ve doktora kapsamında yapılan Uşak’ı konu alan tezler noktasında öğrencilerin maddi ve manevi olarak desteklenerek teşvik edilmesinin yararlı olacağını belirtti. Müze Müdür Yardımcısı İlhan Çavuş ise üniversiteden müzeye öğrenciler ve akademisyenlerimizin sık sık başvurduğunu ve müze olarak geçmiş, günümüz ve gelecek arasında bağ kurmalarına yardımcı olduklarını belirtmiştir. Toplantı sonunda Prof. Dr. Altınay fakültenin kalite çalışmaları ve mezun takip sistemine ilişkin bilgi vermiştir.

 


05 Ocak 2022