Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Ortak Zorunlu Dersler 2022-2023 güz dönemi mazeret sınavı 09.12.2022 Cuma Günü saat

14:30-16:30 saatleri arasında Latife Hanım Amfisinde (Mavi Amfi, Güzel Sanatlar Fakültesi Zemin

Kat, No: EA-Z-11) ilgili ders öğretim elemanları gözetmenliğinde gerçekleştirilecektir. Her bir ders için

sınav süresi 30 dakika olup, dört dersten sınava giren öğrenciler için toplam sınav süresi 120 dakikadır.

24 Kasım 2022