Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi

 

2017-2018 Öğretim yılı yaz öğretimi sonunda; devam koşulunu yerine getirmiş olduğu tek dersten başarısız olan Fakültemiz son sınıf öğrencilerine bir defaya mahsus olmak üzere Bölüm Sekreterliğine dilekçe ile başvurmaları halinde Uşak Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18-(3) maddesi gereğince 28 Eylül 2018 Cuma günü saat 14.00 ’da tek ders sınavı yapılacaktır.


17 Eylül 2018