Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi

2017-2018 Eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı sonunda; devam koşulunu yerine getirmiş olduğu tek dersten başarısız olan Fakültemiz son sınıf öğrencilerine bir defaya mahsus olmak üzere Bölüm Sekreterliğine 11 Temmuz 2018 Çarşamba günü saat:17.00’ye kadar dilekçe ile başvurmaları halinde Uşak Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18-(3) maddesi gereğince 12 Temmuz 2018 Perşembe günü saat 14.00 ’da tek ders sınavı açılmasına katılanların oy birliğiyle karar verildi.


02 Temmuz 2018