Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Profesör Olarak Atananlar (2018 Yılı)

-------------------------------

Fakültemiz öğretim üyesi Doç. Dr. Erkan DİNÇ, Fakültemiz Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim

Dalına "Profesör" olarak atanmıştır. Kendisini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

(09.05.2018)

-------------------------------

Fakültemiz Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman BİRGİN, Fakültemiz İlköğretim Matematik Eğitimi

Anabilim Dalına "Profesör"olarak atanmıştır. Kendisini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

(21.05.2018)

 

Doçentlik Ünvanı Alanlar (2018 Yılı)

-------------------------------

Fakültemiz Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Metin ÜNAL,Uygulamalı Matematik Alanında

"Doçent"ünvanı almaya hak kazanmıştır.Kendisini tebrik eder, başarılarının devamını

dileriz. (06.03.2018)

 

Doktor Öğretim Üyesi Olarak Atananlar (2018 Yılı)

-------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Fatma ÖZÜDOĞRU, Fakültemiz Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim

Dalına"Doktor Öğretim Üyesi" olarak atanmıştır. Kendisini tebrik eder, başarılarının devamını

dileriz. (25.04.2018)

 

Doktora Tezini Savunanlar (2018 Yılı)

-------------------------------

Fakültemiz Öğretim Elemanı Arş. Gör. Ufuk ULUÇINAR, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim

Dalında doktora tezini savunarak"Doktor"ünvanı almaya hak kazanmıştır. Kendisini tebrik eder,

başarılarının devamını dileriz.(11.05.2018)

-------------------------------

Fakültemiz Öğretim Elemanı Arş. Gör. Canan YÖRÜK, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Madde

Bağımlılığı Anabilim Dalında doktora tezini savunarak"Doktor"ünvanı almaya hak

kazanmıştır. Kendisini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. (14.02.2018)

-------------------------------

Fakültemiz Öğretim Elemanı Arş. Gör. Abdülkerim DİKTAŞ, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim

Dalında doktora tezini savunarak"Doktor"ünvanı almaya hak kazanmıştır. Kendisini tebrik eder,

başarılarının devamını dileriz. (19.02.2018)


25 Mayıs 2018