Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Mazeretleri nedeniyle  (2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde) çevrimiçi yayınlanan derslerin en az yüzde altmışına (%60) devam etme zorunluluğu şartını sağlayamayan öğrencilerin, mazeretlerini belgelendireren öğrencilerin dilekçeleri kabul edilen öğrencilerin listesi ektedir. İtirazların incelenmesi sona ermiştir. 21.06.2021 Saat 13:00 dan sonra gelen itirazlar kabul edilmeyecektir.

Mazeret Dilekçesi kabul edilen öğrenci listesi: Mazeret Dilekçe Veren Öğrenci Listesi.xlsx


18 Haziran 2021