Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Mazeretleri nedeniyle  (2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde) çevrimiçi yayınlanan derslerin en az yüzde altmışına (%60) devam etme zorunluluğu şartını sağlayamayan öğrencilerin, mazeretlerini belgelendirerek müracaatta bulunmaları halinde, bu öğrencilerin durumlarının ilgili akademik birim yönetim kurulunca değerlendirilerek karara bağlanması Üniversitemiz Senatosunun 09.06.2021 tarih ve 3 nolu kararı ile uygun görülmüştür.

İlgili Senato kararı gereği öğrencilerimiz verecekleri mazeret dilekçelerinde mutlaka mazeretlerini yazarak gerekli belgelendirmeyi yapmaları gerekmektedir. Mazeretleri belirtilmeyen dilekçeler dikkate alınmayacaktır.


17 Haziran 2021