Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü

 

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 18- (2837/23) Ek Maddesi uyarınca Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. Fakültemiz eğitim-öğretime 1993-1994 eğitim-öğretim yılında başlamıştır. Fakültemiz 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla kurulan Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesine dönüştürülmüştür. Sınıf Öğretmenliği Bölümü  1994-1995 Eğitim-Öğretim Yılı normal öğretim, 1997-1998 Eğitim-Öğretim Yılı ise ikinci öğretim programlarıyla eğitim-öğretime başlamıştır. Gelişen bilgi toplumunun özelliklerini taşıyan nitelikli öğretmenler yetiştirmek ana amacımızdır. Bölümümüz bilgi üreten ve uygulayan, sürekli kendini geliştiren; eğitim, öğretime ve öğretmen yetiştirmeyle ilgili sorunlara bilimsel yöntemlerle çözüm getiren program olmayı temel görevlerinden biri saymaktadır.

 

Akademik Yapılanma

Bölümümüzde 2 doçent, 1 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi ve 4 araştırma görevlisi olmak üzere 8 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Aynı zamanda ilköğretim bölümü ve eğitim bilimleri bölümü öğretim elemanlarının akademik desteğini almaktadır.

 

Kazanılan Derece 

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ alanında Lisans Derecesi

 

Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı

 

Kabul ve Kayıt Şartları  

1.     Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak,

2.     Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı 'nda yeterli puanı almak

 

Öğrenci Kontenjanı: 60

 

Dereceye Yönelik Kurallar  

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere SINIF ÖĞRETMENLİĞİ alanında lisans diploması verilir.

 

Program Profili  

Sınıf Öğretmenliği Anabilim dalının öncelikli amacı öğretime yönelik pozitif tutumlar geliştiren ve kendi alanında profesyonel becerilere sahip olan öğretmenleri yetiştirmektir. Bu programdan mezun olan öğrencilerin kişisel ve mesleki yaşam açısından kendi öğrencilerine doğru bir model sergilemesi, kendi profesyonel gelişimi için alanıyla ilgili yenilikleri takip etmesi ve etkili iletişim becerilerine sahip olması beklenmektedir. Ayrıca bu program, öğrencilerin nasıl öğreneceğini tam olarak anlayan, teknoloji kullanımı konusunda kendine güvenen, problem çözme yeteneğine sahip olan, insan haklarına, demokrasiye ve etiğe önem veren öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca bu program, eleştirel düşünme, kişisel yansıma ve öğretmen adaylarının profesyonel gelişimine vurgu yapar. Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında Lisans ve Lisansüstü düzeyde eğitim verilmekte olup, programını tamamlayanlar, Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmen olarak görev alabilir.

 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  

Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % lik olarak öğretim elemanı tarafından belirlenir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 70 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

 

Mezuniyet Şartları  

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere SINIF ÖĞRETMENLİĞİ alanında lisans diploması verilir.

 

Mezunların İstihdam Profilleri  

Sınıf öğretmenleri eğitim sistemimizin temelini oluşturan ilkokullarda görev ve sorumluluk üstlenerek gelecek nesillerin yetiştirilmesinde önemli rol ve sorumluluk üstlenmektedir. Mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel eğitim kurumları bünyesindeki ilkokulların 1-4. sınıflarında sınıf öğretmeni olarak çalışabilirler. Çalışma hayatına başladıktan sonra gerekli koşulları sağladıkları takdirde “uzman öğretmen”, “başöğretmen” gibi unvanları alarak öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselebilirler.

 

Üst Derece Programlarına Geçiş  

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları ve başvurdukları programların koşullarını sağladıkları takdirde lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

 

 

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı 

Uşak Eğitim Fakültesi 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 18- (2837/23) Ek Maddesi uyarınca Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. Fakültemiz eğitim-öğretime 1993-1994 eğitim-öğretim yılında başlamıştır. Fakültemiz 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla kurulan Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesine dönüştürülmüştür. Okul Öncesi EğitimiBölümü 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı normal öğretim ve ikinci öğretim programlarıyla eğitim-öğretime başlamıştır.
 
Kazanılan Derece 
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Okul Öncesi Eğitimialanında lisans diploması verilir. 
 
Derecenin Seviyesi: Lisans 
 
Çalışma Şekli: Tam Zamanlı 
 
Kabul ve Kayıt Şartları 
 1- Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak, 
 2- Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı 'ndan yeterli puanı almak 
 
Öğrenci Kontenjanı 
Öğrenci Kontenjanı: 40 
 
Akademik Yapılanma 
Bölümümüzde üç yardımcı doçent, 2 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Aynı zamanda Eğitim Fakültesi bünyesindeki öğretim elemanlarından akademik destek alınmaktadır. 
 
Öncel Eğitim Tanımlaması 
Türk Yüksek öğretim kurularında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Uşak Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar. Dereceye Yönelik Kurallar Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Okul Öncesi Eğitimialanında lisans diploması verilir. 
 
Program Profili 
Okul Öncesi Eğitimi bölümününöncelikli amacı öğretime yönelik pozitif tutumlar geliştiren ve kendi alanında profesyonel becerilere sahip olan öğretmenleri yetiştirmektir. Bu programdan mezun olan öğrencilerin kişisel ve mesleki yaşam açısından kendi öğrencilerine doğru bir modeli sergilemesi, kendi profesyonel gelişimi için alanıyla ilgili yenilikleri takip etmesi ve etkili iletişim becerilerine sahip olması beklenmektedir. Ayrıca bu program, öğrencilerin nasıl öğreneceğini tam olarak anlayan, teknoloji kullanımı konusunda kendine güvenen, problem çözme yeteneğine sahip olan, insan haklarına, demokrasiye ve etiğe önem veren, öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca bu program, eleştirel düşünme, kişisel yansıma ve öğreten adaylarının profesyonel gelişimine vurgu yapar. 
 
Okul Öncesi Eğitimi bölümünde Lisans düzeyde eğitim verilmekte olup, programını tamamlayanlar, okul öncesi eğitimi kurumlarında öğretmen olarak görev alabilir. 
 
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme 
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 70 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Mezuniyet Şartları Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Okul Öncesi Eğitimialanında lisans diploması verilir.
 
Mezunların İstihdam Profilleri  
Programı tamamlayanlar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Anadolu kız meslek ve kız meslek liseleri, ilköğretim okulları ile resmi ve özel kurumların kreş, yuva, anaokulu, anasınıfı, çocuk kulübü gibi okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmen olarak, çocuk yayınlarının hazırlanmasında, oyuncak tasarımı gibi alanlarda uzman olarak çalışabilirler. 
 
Üst Derece Programlarına Geçiş 
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.