Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi bölümümüz Ekim 2016 tarihinde kurulmuştur. Bünyesinde henüz 1993 yılında açılmış o zamanki ismiyle Müzik Eğitimi Bölümü Müzik Kuramları A.B.D. ve bugünkü ismi ile Müzik Eğitimi Anabilim Dalı bulunmaktadır. Bölümün amacı Güzel Sanatlar ve Eğitimi alanında öğretmenlik yapabilecek nitelikli kişiler yetiştirmek, misyonu Aklın ve Bilimin Işığında sanatsal, kültürel ve ahlaki donanıma sahip nitelikli, çağdaş sanat eğitimcileri yetiştirmek, vizyonu ise gelecekte ülkemizin en saygın müzik eğitimi kurumlarının arasına girmektir.