Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitim Bilimleri Bölümü, eğitimin çeşitli alanlarına öğretmen ve uzman yetiştirmek,eğitim kurumlarındaki yönetici ve öğretmenler için hizmet içi eğitim programları uygulamak, üniversite ya da yüksekokul mezunu olup, öğretmenlik sertifikası almak isteyenler öğrenciler için program düzenlemek ve uygulamak, düzenlenen programlara yardımcı olmak, eğitimle ilgili tüm alanlarda disiplinler arası bir anlayışla araştırmalar yürütmek, eğitim-öğretim ile ilgili hususlarda çeşitli kurumlarla işbirliğinde olmak amacıyla 1991-1992 öğretim yılında kurulmuştur. 


Bölümümüz;

Eğitim Programları ve Öğretim

Eğitim Yönetimi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

 

olmak üzere dört anabilim dalından oluşmaktadır. Bölüm genelinde 4 Doçent, 9 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi ve 11 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.Bölüm Hedefleri

Öğretim yöntem, teknik ve teknolojilerini kullanabilen, öğrenme ve öğretme güçlüklerinin nedenlerini araştırabilen, sınıf disiplinini ilgi çekici programlar ve öğretme yöntemleri geliştirerek sağlayabilen, öğrenme farklılıklarını öğrenme fırsatlarına dönüştürebilen, öğrencilerin gelişim özelliklerinden kaynaklanan problemlerin farkında olan, teorik bilgiyi pratikle uyumlaştırabilen, etkili iletişim bilgi ve becerisiyle öğrencileri yönlendirebilen, alan bilgisine üst düzeyde sahip, problem çözme becerisine sahip olan, öğrenmeyi öğretebilen, yetki ve sorumluluk vererek öğrencinin sosyal becerisini geliştirebilen, bilimsel gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileyebilen, öğrencinin öğrenme ihtiyacını karşılayabilen, Türkçeyi etkili kullanabilen, sınıf yönetimi bilgi ve becerisine sahip, toplumsal sorunlara duyarlı insan yetiştirebilen, genel kültürü yüksek, okul-çevre ilişkisini kurabilen, çağdaş değerlere açık, sorumluluk almayı seven, sabırlı ve hoşgörülü, kendine güvenen, kendini sorgulayabilen, çocukları seven, mesleğini seven lisansüstü öğretmen ve uzmanlar yetiştirebilmektir. 

 

 

Eğitim Yönetimi ABD

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı; tüm düzeydeki okullara, Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer kurumlara yönetici, denetçi, eğitim uzmanı yetiştirmek; üniversitelerin ilgili bölümlerine öğretim elemanı yetiştirmek; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda çalışan öğretmen, yönetici ve denetçilerin mesleki yeterliklerini yükseltmek, okul yöneticiliği ve eğitim denetçiliği alanında uzman yetiştirmek, aynı zamanda eğitim sisteminin ihtiyaç duyduğu yüksek nitelikli bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri ve eğitim hizmetleri sunmak amacıyla kurulmuştur. Anabilim Dalında 3 Doçent, 2 Yardımcı Doçent ve 3 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 8 öğretim elemanı görev yapmaktadır.

 

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı bünyesinde; Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları bulunmaktadır. Bu programlar aracılığıyla eğitim yönetimi alanında müfettiş, yönetici, eğitim uzmanı ve doktora programlarına devam ederek akademik çalışmalarını sürdürecek bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 

Programların kontenjan sayıları; Tezli Yüksek Lisans Programı için 15, Tezsiz Yüksek Lisans Programı için 25 kişidir. Yüksek Lisans Programının başvuru koşulları; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim Kurumlarında öğretmen ya da yönetici olarak görev yapıyor olmak ve Eğitim Fakültesi mezunu olmaktır.

 

Eğitim Programları ve Öğretim ABD

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı; bireylerin program geliştirme, program değerlendirme, gelişim, öğretme ve öğrenme süreçleri gibi konu alanlarında derinleşmelerini sağlayarak, kamu ve özel kurum ve kuruluşlardaki hizmet içi eğitimi planlamak ve yürütmek üzere eğitim uzmanı ihtiyacını karşılamak, aynı zamanda eğitim fakülteleri için de eğitim programları ve öğretim alanlarında görev yapacak öğretim üyelerini yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Anabilim Dalı bünyesinde 3 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi ve 3 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 7 öğretim üyesi görev yapmaktadır. 

 

Bu anabilim dalından mezun öğrenciler kamu ve özel sektörde eğitim uzmanı, program geliştirme uzmanı, akademik koordinatör vb. unvanlarla çalışabilir ve farklı sektörlerde insan kaynakları yönetimi ve hizmet içi eğitim birimlerinde program geliştirme uzmanı olarak görev alabilir, aynı zamanda üniversitelerde ilgili anabilim dalında öğretim elemanı olarak görev yapabilirler. 

 

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD

Eğitimde kullanılan ölçme araçlarının hazırlanması, geliştirilmesi, bu araçların uygulanmasından elde edilen puanların yorumlanması, sonuçların değerlendirilmesi ve bu yolla öğretim programları ile öğretim faaliyetlerinin yeniden düzenlenmesi ve öğrenci başarısının değerlendirilmesi konularında eleman yetiştirme amacında olan anabilim dalımız henüz aktif olarak faaliyete geçmemiştir.

 

Anabilim Dalında lisansüstü eğitimlerini sürdüren 2 araştırma görevlisi mevcuttur.